Volter – Gospodar

Kako je jedan čovjek mogao postati gospodar drugog čovjeka i kakvom je nerazumljivom magijom mogao postati gospodar više ljudi?

O tom fenomenu ispisan je veliki broj debelih knjiga; ali ja dajem prednost jednoj indijskoj basni, zato što je kratka, i zato što je u basnama sve rečeno.

“Adimo, otac svih Indijaca, imao je dva sina i dvije kćeri sa svojom ženom Prokriti. Stariji je bio snažni div, mlađi je bio mali grbavko, dvije kćeri su bile ljepotice. Čim je div osjetio snagu u sebi, obljubio je obje sestre i natjerao mlađeg da ga služi. Jedna od njegovih sestara bila mu je kuvarica, druga baštovanka. Kad je div htio da spava, počinjao bi time što bi time što bi vezivao za drvo malog grbavog brata;  kada bi ovome uspjelo da pobjegne, on bi ga stigao u četiri skoka i kažnjavao ga sa dvadeset udaraca goveđom žilom.

Grbavko je postao pokorni i najbolji podanik na svijetu. Zadovoljan što ga vidi kako ispunjava svoje podaničke dužnosti, div mu je dozvolio da obljubi jednu od sestara koja mu se bila smučila. Djeca koja su nastala iz tog braka nisu bila sasvim grbava; ali su bila nesrazmjerno građena. Rasli su u strahu od Boga i diva. Dobili su izvanredno obrazovanje; naučili su ih da je njihov stric div po božanskom pravu i da od svoje familije može činiti što mu je volja; da, ako se nađe neka lijepa nećaka, ili nećaka iz drugog koljena, ne smije biti teškoća da pripadne njemu, i da više niko ne može da je obljubljuje kada je on više ne bude htio.

Kada je div umro, njegov sin, koji nije bio ni izbliza tako jak i krupan, ipak je sebe smatrao divom, kao što je i njegov otac bio po božanskom pravu. I on je htio da svi rade za njega i da obljubljuje sve djevojke. Familija se udruži protiv njega, ubiše ga i formiraše republiku.”

Sijamci su, međutim, tvrdili da je familija počela time što je bila republikanska, i da je div naišao tek poslije mnogo godina i mnogih razdora; ali svi pisci Benaresa i Sijama slažu se da su ljudi živjeli bezbroj stoljeća prije nego što im je palo na um da načine zakone; i oni to dokazuju bespogovornim razlogom da čak i danas, kada se svi hvale da imaju duha, nije pronađen način da se sastavi dvadesetak donekle dobrih zakona.

I to je, na primjer, još jedno nerješivo pitanje u Indiji, da li su republike nastale prije monarhija, da li se nered morao učiniti ljudima strašnijim od samovlašća. Nije mi poznato šta se dešavalo u vremenskom poretku; ali u poretku prirode, budući da se svi ljudi rađaju jednaki, mora se priznati da su spretnost i nasilje stvorili prve gospodare; zakoni su stvorili posljednje.

(Voltaire, Filozofski rječnik, 1767. godine)

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *