The Rolling Stones – Gimme Shelter/Pruži mi utočište

Gimme Shelter

Yeah, a storm is threatening
My very life today
If I don’t get some shelter
Lord, I’m gonna fade away

War, children, yeah, it’s just a shot away
It’s just a shot away
War, children, yeah, it’s just a shot away
It’s just a shot away, hey, yeah

Oh, see the fire is sweepin’
At our streets today
Burnin’ like a red coal carpet
A mad bull lost its way

War, children, yeah, it’s just a shot away
It’s just a shot away
War, children, yeah, it’s just a shot away
It’s just a shot away, hey, yeah

Rape, murder, it’s just a shot away
It’s just a shot away
Rape, murder, it’s just a shot away
It’s just a shot away
Rape, murder, it’s just a shot away
It’s just a shot away

Yeah, a storm is threatening
My very life today
A gimme, a gimme shelter
Or I’m gonna fade away

War, children, yeah, it’s just a shot away
It’s just a shot away
War, children, yeah, it’s just a shot away
It’s just a shot away

It’s just a shot away, it’s just a shot away
It’s just a shot away, shot away, shot away
It’s just a shot away, it’s just a shot away
It’s just a shot away, shot away, shot away

I tell love, sister, yeah, it’s just a kiss away
I tell love, sister, yeah, it’s just a kiss away
It’s just a kiss away, it’s just a kiss away
It’s just a kiss away, it’s just a kiss away
Kiss away, kiss away

It’s just a kiss away, it’s just a kiss away
It’s just a kiss away, it’s just a kiss away
Kiss away, kiss away, kiss away, kiss away

Gimme shelter, yeah, gimme shelter,yeah
Gimme shelter, yeah, gimme shelter
Gimme shelter, gimme shelter

 

Prevod na srpski

Pruži mi utočište

Da, danas oluja prijeti
da mi život uništi
Ako ne dobijem utočište
Gospode, izgubiću se

Od rata, djeco, da, samo nas jedan hitac dijeli
Samo nas jedan hitac dijeli
Od rata, djeco, da, samo nas jedan hitac dijeli
Samo nas jedan hitac dijeli, hej, da

Oh, vidi, danas vatra
briše našim ulicama
Gori kao neki tepih od crvenog uglja
Izgubljeni mahniti bik

Od rata, djeco, da, samo nas jedan hitac dijeli
Samo nas jedan hitac dijeli
Od rata, djeco, da, samo nas jedan hitac dijeli
Samo nas jedan hitac dijeli, hej, da

Od silovanja, ubistva, samo nas jedan hitac dijeli
Samo nas jedan hitac dijeli
Od silovanja, ubistva, samo nas jedan hitac dijeli
Samo nas jedan hitac dijeli
Od silovanja, ubistva, samo nas jedan hitac dijeli
Samo nas jedan hitac dijeli

Da, danas oluja prijeti
da mi život uništi
Pruži mi utočište, pruži mi utočište
ili ću se izgubiti

Od rata, djeco, da, samo nas jedan hitac dijeli
Samo nas jedan hitac dijeli
Od rata, djeco, da, samo nas jedan hitac dijeli
Samo nas jedan hitac dijeli

Samo nas jedan hitac dijeli, samo nas jedan hitac dijeli
Samo nas jedan hitac dijeli, jedan nas hitac dijeli, jedan hitac dijeli,
Samo nas jedan hitac dijeli, samo nas jedan hitac dijeli
Samo nas jedan hitac dijeli, jedan nas hitac dijeli, jedan hitac dijeli

Kažem, od ljubavi, sestro, da, samo nas poljubac dijeli
Kažem, od ljubavi, sestro, da, samo nas poljubac dijeli
Samo nas jedan poljubac dijeli, samo nas poljubac dijeli
Samo nas jedan poljubac dijeli, samo nas poljubac dijeli
Jedan nas poljubac dijeli, jedan poljubac dijeli

Samo nas jedan poljubac dijeli, samo nas poljubac dijeli
Samo nas jedan poljubac dijeli, samo nas poljubac dijeli
Jedan nas jedan poljubac dijeli, poljubac dijeli, poljubac dijeli, poljubac dijeli

Pruži mi utočište, da, pruži mi utočište, da
Pruži mi utočište, da, pruži mi utočište, da
Pruži mi utočište, pruži mi utočište

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *