Svetozar Marković – Biografija

Svetozar Marković (Zaječar, 21. septembar 1846 — Trst, 10. mart 1875), srpski publicista, socijalista, književni kritičar, filozof i politički aktivista iz druge polovine XIX veka.

Biografija

Rođen je u Zaječaru, od oca Radoja, sreskog načelnika, i majke Stane koji su imali još petoro dece, ćerke Katarinu, Persidu, Hristinu i Milicu i sina Jevrema. Radoje se kao udovac oženio 1853. Marijom – Macom (1822—1905), rođenom Rajić, udovicom Pantelejmona – Pante Perišića (1817—1852). Radoje Marković je umro 1854. godine, a o deci se starala njegova druga žena Marija. 1863. Svetozar je započeo studije tehnike, koje je kasnije nastavio u Petrogradu kao stipendista srpske vlade. U Beogradu je počeo da se zanima za politiku i književnost, a na njega su uticali Vuk Karadžić, kao i ideolog Liberalne stranke, Vladimir Jovanović. Docnije je prešao da studira u Cirih.

U Petrogradu je bio uključen u rad ruskih revolucionarnih kružoka, koji su umnogome bili sledbenici ruskog agrarnog socijaliste Nikolaja Černiševskog, usled čega je bio primoran da napusti Rusiju, vrativši se u Švajcarsku gde je počeo da proučava naučni socijalizam. Nakon što je izneo oštre kritike na račun Jovana Ristića i Blaznavca, Marković je izgubio pravo na stipendiju, te se vraća u Srbiju, gde upoznaje novinara Peru Todorovića, budućeg osnivača Narodne radikalne stranke, kao i njegovu suprugu, takođe novinarku, Milicu Ninković.

Kao veoma mlad je počeo da se bavi publicistikom. Zbog članka Srpske obmane, objavljenog u novosadskoj Zastavi izgubio je stipendiju, pošto je u ovom napisu napao ceo državni sistem u Srbiji, a posebno birokratiju. Ostavši bez sredstava, vratio se u Srbiju gde je počeo da izdaje list Radenik, (1871—1872), a potom je 1873. u Kragujevcu izdavao list Javnost.

Svetozar Marković bio je prvi pobornik realističkog pravca u književnosti i socijalistički teoretičar. Svu svoju delatnost usmerio je u pravcu rešavanja političkih problema i pripreme masa za ostvarivanje građanskih prava revolucionarnim putem. Njegovo glavno delo, Srbija na istoku, raspravlja o društvenim, ekonomskim i političkim problemima Srbije sa socijalističkih pozicija. Vrlo rano je pokazao interesovanje i za književne probleme, obrazujući se pod uticajem Černiševskog, Hercena i Dobroljubova.

Marković je zastupao ideju o balkanskoj federaciji, kao alternativi nacionalnim ekspanzijama novostvorenih država.

U jeku procvata romantizma u srpskoj književnosti, objavio je članak Pevanje i mišljenje, i potom raspravu Realni pravac u nauci i životu, (1871—1872), kojima je pokušao da izazove preokret u srpskoj književnosti. Po Markoviću, pesnici su bili krivi za rđav ukus publike, sujeverje naroda i odsustvo jasnih socijalnih i kulturnih perspektiva tadašnjeg srpskog društva. On pritom nije štedeo ni najveće pesnike srpskog romantizma, Lazu Kostića i Đuru Jakšića, dok je prema Jovanu Jovanoviću Zmaju imao više obzira.

Uz kritiku tadašnjeg pesništva, Marković je oštro kritikovao i ondašnju proznu književnost, pri čemu je njegov članak Realni pravac u nauci i književnosti bio široko zasnovana i utemeljena rasprava, zasnovana na naučnom socijalizmu, o istorijskim zakonitostima u društvu i o društvenim procesima koji su doveli do trijumfa naučnog gledanja na te zakonitosti i procese. Po njemu ti naučni zakoni i procesi važe i za umetnost, pa prema tome i za poeziju. Njegovi članci imali su veoma veliki uticaj na dalji tok razvoja srpske književnosti, a posebno na stvaralaštvo mlade generacije književnika.

Đura Jakšić je počeo da piše pesme sa socijalnom sadržinom. Zmaj, koji je u svojoj političkoj poeziji imao mnogo elemenata realizma je u potpunosti podržavao pokret nove omladine, a od Markovićeve pojave na književnoj sceni sve manje su se javljali pesnici, a sve više prozni pisci, gotovo uvek sa vrlo kritičkim stavom prema savremenim društvenim zbivanjima.

Zbog napada na vlast, godine 1874. osuđen je na devet meseci zatvora, iz kojeg je izašao teško narušenog zdravlja. Ubrzo ga je, u dvadeset devetoj godini pokosila tuberkuloza. Preminuo je 1875. godine u Trstu.

Postoji Kuća Svetozara Markovića u Kragujevcu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *