Filozofska tribina Matice srpske „Conditio humana” – Kultura je postala samo dio kapitalističke industrije

Jedino ako bi uspjela da postane antagonistička kapitalizmu je kultura bi povratila svoj emancipatorski potencijal, autentičnost i smisao, a ne bi bila samo neka vrsta estetskog hibernizma iskazanog u formi spektakla očišćenog od svakog sadržaja

Filozofska tribina „Conditio humana”, sa tematom „Elektirifikacija Platonove pećine”, ugostila je u knjižari Matice srpske doc. dr Srđana Maraša i doc. dr Gorana Radonjića. Uvodnik u veče dao je doc. dr Dušan Krcunović, sekretar Odjeljenja za društvene nauke Matice srpske – Društva članova u Crnoj Gori, koje je i organizator tribine.
Govoreći na temu „Estetsko u kontekstu kapitalističke modernizacije”, dr Maraš je pošao od teze da kapitalistička modernizacija globalno obilježava savremenu zbilju, gdje je kapitalizam ključni pojam. Estetsko se shvata u najširem obimu, od kozmetike i mode do kulturne industrije. Odnosno, estetsko se danas predstavlja dominantno kao političko-ekonomska kategorija, kaže dr Maraš. To više nije ni ontološka, ni epistemološka ili estetička kategorija, već je obilježena logikom kapitalističkog razvoja, što znači da gubi autonomiju. To dovodi, pojednostavljeno, da estetsko gubi svoj emancipatorski potencijal i edukativnu ulogu u životu čovjeka, što presudno utiče i na umjetnost i njen kritički potencijal.
– Razvoj moderne estetske kulture je u neposrednom odnosu sa razvojem kapitalističke modernizacije. Neminovno poprima i ona obilježja koja ne idu na ruku univerzalnoj, opštoj emancipaciji. U krajnjoj liniji, u sklopu tog procesa, estetska kultura postaje tek forma industrijske i postindustrijske kapitalističke kulture – rekao je, između ostalog, dr Maraš. Jedino ako bi kultura uspjela da postane antagonistička kapitalizmu vratila bi svoj emancipatorski potencijal, autentičnost i smisao, a ne bi bila samo neka vrsta estetskog hibernizma iskazanog u formi spektakla očišćenog od svakog sadržaja, neka kvaziestetika koja podliježe ideologiji i njenim dnevnim zahtjevima, kaže dr Maraš. Ž.J.


Šta tražimo od života i umjetnosti
Dr Radonjić je izlagao na temu „Književnost, film i filozofija: Bernardo Bertoluči i Platonova pećina”. Detaljno je analizirao brojne probleme Bertolučijevog filma „Konformista” (1970), adaptaciji istoimenog romana Alberta Moravije, a u kojem režiser i doslovno „citira” momente Platonove sedme knjige „Države” u kojoj govori o „pećini”.
– Ovaj film nas navodi da razmišljamo o svojoj poziciji, ko smo mi, kakvi smo i šta zapravo i u umjetnosti i u životu tražimo i kojim se kriterijumima rukovodimo – rekao je, između ostalog, dr Radonjić, pitajući se u kojoj mjeri svi mi danas podliježemo konformizmu.

https://www.dan.co.me/

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *